Pendidikan

Zaman Batu Besar (Megalitikum) 

Zaman Batu Besar (Megalitikum) 

Zaman Batu Besar (Megalitikum)

Zaman Batu Besar (Megalitikum) 
Kebudayaan zaman batu besar adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Tujuan pembangunan bangunan-bangunan tersebut adalah sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sampai saat ini masih banyak ditemui adanya sisa-sisa tradisi Megalitikum diberbagai wilayah di Indonesia seperti Pulau Nias (Sumatra), Sumba dan Flores (Nusa Tenggara) serta Toraja (Sulawesi Selatan). Adapun hasil kebudayaan pada zaman megalitikum terdiri atas:
Ø Menhir yaitu tugu besar dibuat dari batu inti yang masih kasar. Benda ini banyak ditemukan di Sumatra selatan, Sulawesi tengah dan Kalimantan.
Ø Dolmen yaitu batu besar seperti meja yang telah dihaluskan dan berfungsi sebagi tempat sesaji, banyak ditemukan di Bondowoso (Jawa Timur).

Ø Sarkofagus yaitu batu yang dibentuk seperti lesung, tetapi agak bulat terdiri atas wadah dan tutup. Benda ini banyak ditemukan di Bali.

Ø Peti kubur batu yaitu bangunan berupa peti batu dengan empat buah papan batu atau lebih dengan bentuk seperti peti mati zaman sekarang. Benda itu ditemukan di Sumatra dan kuningan, Jawa Barat.
Ø Waruga yaitu kubur batu yang mempunyai bentuk kubus atau bulat dengan tutup yang berbentuk menyerupai atap rumah.
Ø Punden berundak yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat.
sumber :