Pendidikan

Akhlak Terpuji Terhadap Manusia

Akhlak Terpuji Terhadap Manusia

Akhlak kepada sesama manusia dapat dikelompokan menjadi :

 1. Akhlak terhadap Orang tua
 2. Mendengarkan nasihat-nasihatnya dengan penuh perhatian, mengikuti anjurannya dan tidak melanggar larangannya;
 3. Tidak boleh membentak ibu-bapak, menyakiti hatinya, apalagi memukul. Ibu dan bapak harus diurus atau dirawat dengan baik;
 4. Bersikap merendahkan diri dan mendoakan agar mereka selalu dalam ampunan dan kasih sayang Allah S.W.T.
 5. Sebelum berangkat dan pulang sekolah hendaklah membantu orang tua;
 6. Menjaga nama baik kedua orang tua di masyarakat
 7. Memberi nafkah, pakaian, dan membayarkan hutangnya kalau mereka tidak mampu atau sudah tua
 8. Menanamkan hubungan kasih sayang terhadap orang yang telah ada hubungan kasih sayang oleh ibu-bapaknya.
 9. Apabila kedua orang tua itu telah meninggal misalanya, maka kita sebagai anaknya berkewajiban berbakti kepada mereka seperti: Menyembahyangkan jenazahnya, Memintakan ampunan kepada Allah,Menyempurnakan janjinya, Memuliakan sahabatnya, Menghubungi anak keluarganya yang bertalian dengan keduanya.
 10. Akhlak terhadap Saudara
 11. Menghormati dan mencintai mereka. Karena kita dengan saudara asal-mulanya dari ayah dan ibu. Mencintai mereka sama dengan kita mencintai diri sendiri.
 12. Menghormati saudara yang lebih tua sebagaimana menghormati orang tua, mengindahkan nasihat-nasihatnya dan tidak menentang perintahnya.
 13. Mencintai dan menyayangi yang lebih kecil dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua menyayangi mereka.

 

sumber :

https://chadodomrealestateagentlittleelmtx.com/fantasy-manager-football-apk/