Pendidikan

Akhlak Terhadap Sesama Muslim

Akhlak Terhadap Sesama Muslim

 1. Belas kasihan atau sayang (Asy-Syafaqah), yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain.
 2. Rasa persaudaraan (Al-Ikhaa), yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain, karena ada keterikatan bathin dengannya.
 3. Member nasihat (An-Nashiihah), yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik ketika orang yang dinasihati telah melakukan hal-hal yang buruk, maupun belum. Sebab kalau dinasihati ketika ia telah melakukan perbuatan buruk, berarti diharapkan agar ia berhenti melakukannya. Tetapi kalau dinasihati ketia ia belum melakukan perbuatan itu, berarti diharapkan agar ia tidak akan melakukannya.
 4. Memberi pertolongan (An-Nashru), yaitu suatu upaya untuk membantu orang lain, agar tidak mengalami suatu kesulitan.
 5. Menahan amarah (Kazmul Ghaizhi), yaitu upaya menahan emosi, agar tidak dikuasai oleh perasaan marah terhadap orang lain.
 6. Sopan santun (Al-Hilmu), yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain, sehingga dalam perkataan dan perbuatannya selalu mengandung adab kesopanan yang mulia.
 7. Suka memaafkan (Al-Afwu), yaitu sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain yang pernah diperbuat terhadapnya.
 8. Member salam.
 9. Memenuhi undangannya, terutama hari pertama dalam walimatul uruz.
 10. Saling member nasihat.
 11. Menjenguk ketika sakit, sambil mendoakan.
 12. Mengantarkan jenazah orang islam.
 13. Tidak bermusuhan selama 3 hari.
 14. Tidak boleh bersikap sombong.
 15. Tidak melahirkan kegembiraan disaat orang Islam yang lain ditimpa kesusahan;
 16. Mau membela sesama muslim.
 17. Menjunjung tinggi kehormatan, harta dan jiwa.
 18. Mau mengusahakan perdamaian kalau terjadi perselisihan diantara sesama muslim.
 19. Menutupi rahasianya.
 20. Memberi bantuan disaat membutuhkan.